Palvelumme

Lähtökohtana kaikelle toiminnalle on hyvä laatu ja tyytyväinen asiakas.

Meillä on kokemusta kaikenkokoisista kohteista, kerrostaloista suuriin teollisuushankkeisiin, eikä mikään kohde ole liian pieni tai suuri toteutettavaksemme.

Henkilökunnan jatkuvalla koulutuksella varmistamme aina alan viimeisimmän tietotaidon, sekä oikeaoppiset ja kustannustehokkaimmat tavat toimia.

Työmme suoritamme aina ammattitaidolla, asiakkaamme toiveita sekä aikataulua kunnioittaen, laadusta tinkimättä.

Palokatkot

Palokatkolla tarkoitetaan osastoivien rakennusosien läpivientien tiivistämistä palokatkotuotteilla niin, että palokatkon paloluokka vastaa osastoivan rakenteen paloluokkaa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi putkien, kaapeleiden tai ilmastointikanavien ja rakenteen välistä tiivistystä. Tiivistys ei toimi ainoastaan paloa vastaan, vaan myös savukaasujen leviäminen osastosta toiseen estetään.

Koulutetut asentajamme toteuttavat palokatkot hyväksyntöjen ja viranomaisvaatimusten mukaisesti. Oikein toteutetut palokatkot minimoivat palosta, lämmöstä, savusta ja muista vaarallisista kaasuista aiheutuvat vahingot. Toimivat palokatkot antavat myös lisäaikaa sammutustöiden aloittamisella ja ihmisten turvalliselle poistumiselle rakennuksista.

  • Palokatkojen asennukset
  • Palokatkojen kartoitukset
  • Väliaikaiset palokatkot
  • Erikoisratkaisut palokatkoihin

Ääni -ja pölykatkot

Ääni- ja pölykatkoilla tarkoitetaan läpivientien ja saumojen tiivistämistä niin, että äänet, hajut, pöly tai muu lika ei kulkeudu paikasta toiseen. Oikein toteutetuilla ääni- ja pölytiivistyksillä parannetaan asumis- ja työskentelyviihtyvyyttä rakennuksissa. Tiivistämisellä voidaan myös kohteesta riippuen saavuttaa seuraavia parannuksia:

  • Esteettisyys
  • Hygieenisyys
  • Vesitiiveys
  • Liikevara
  • Kemikaalien ja roiskeiden kestävyys

Sisä -ja ulkopuoliset saumaukset

Elementtisaumaus

Rakennusten julkisivujen pinta-alasta vain pieni osa on saumaa. Pienestä osuudesta huolimatta saumalla on erittäin tärkeä osa rakennuksen elinkaaren kannalta. Elementtisaumaus suojaa rakennusta sääolosuhteiden vaikutuksilta estämällä kosteuden pääsyn elementtirakenteisiin ja lämpöeristeisiin. Tiivis sauma suojaa rakenteita myös ilmansaasteilta ja pitää äänet poissa. Suomen haastavat sääolosuhteet edellyttävät laadukkaita tuotteita ja ammattitaitoisia saumaajia.

Palosaumaus

Palo-osastojen väliset palosaumaukset voidaan toteuttaa rakennuksen sisä- ja ulkopuolelle aina paloluokkaan EI240 asti. Yhdessä palokatkojen kanssa osastoivasta rakenteesta saadaan tiivis kokonaisuus, joka estää palon, lämmön, haitallisten kaasujen sekä savun leviämisen rakennuksessa. Yleisimpiä palosaumauksen kohteita ovat seinien pysty- ja vaakasuuntaiset saumat, palo-ovet ja -ikkunat sekä paloluukut.

Sisäpuoliset saumaukset

Sisäpuolisilla saumauksilla tavoitellaan yleensä rakennuksen käyttökokemuksen parantamista. Yhdessä ääni- ja pölykatkojen kanssa sisäpuolisilla saumauksilla estetään äänien, pölyn, hajujen ja muiden epäpuhtauksien liikkuminen osastosta tai tilasta toiseen. Teemme myös kylpyhuoneiden silikonisaumauksia sekä viimeistelysaumauksia.

Elementtisaumojen kartoitus ja uusinta

Elementtisaumojen kesto riippuu rakennuksen sijainnista, saumaustyön laadusta ja käytetyistä saumausmateriaaleista. Todellinen kestoikä voi vaihdella 10 ja 25 vuoden välillä. Vaurioituneista saumoista sadevesi ja kosteus pääsee kulkeutumaan eristeisiin ja jopa sisätiloihin asti. Pitkään jatkuessaan vesivuoto aiheuttaa kosteusvaurioita rakenteille. Huonokuntoinen sauma aiheuttaa myös lämpövuotoja ja heikentää rakennuksen ulkonäköä Uusintasaumaus pidentää julkisivun elinkaarta. Uusintasaumausta tulisi ryhtyä suunnittelemaan vanhojen saumojen halkeiltua tai mikäli saumat alkavat kokonaan irrota paikoiltaan. Ajoissa tehty saumaus tulee huomattavasti edullisemmaksi, kuin mittava vesivuotokorjaus. Meiltä voit tilata elementtisaumojen kuntokartoituksen hyvissä ajoin. Mikäli kartoituksen perusteella ilmenee vaurioita tai puutteita, teemme teille tarjouksen saumojen uusimisesta.

Suunnittelu

Palokatkosuunnittelu ja palotekniset asiantuntijapalvelut

Palokatkosuunnittelu on elintärkeä osa rakennushankkeen toteutussuunnittelussa. Palokatkosuunnitelma on yleensä myös viranomaisvaatimuksena uudis- ja saneerauskohteissa. Oikea-aikaisella palokatkosuunnittelulla saavutetaan monia hyötyjä rakennushankkeen aikana. Esimerkiksi tekniikka-asennukset ja tekniikalle tehtävät aukotukset saadaan tehtyä palokatkotuotteiden vaatimusten mukaisesti – näin palokatkoasennukset pystytään toteuttamaan kerralla oikein ja säästetään aikaa sekä kustannuksia.

Meidän kauttamme saat kohdekohtaiset palokatkosuunnitelmat, joissa rakennushankkeen erityispiirteet on otettu huomioon. Kokeneilla asiantuntijoillamme on lähes 20 vuoden kokemus alalta, joten pystymme toteuttamaan suunnitelmat vaativimpiinkin kohteisiin.

Tarjoamme myös teknistä tukea rakenteelliseen paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa hankkeen kaikissa vaiheissa. Älä epäröi kysyä neuvoja, oli roolisi sitten suunnittelussa, hankinnassa, rakennuttajana, pääurakoitsijana, kunnossapidossa tai asennuksessa. Löydämme varmasti nopeat, kustannustehokkaat ja järkevät ratkaisut.

Huolto- ja kunnossapito kartoitukset

Teemme myös palokatkokartoituksia, joiden tarkoituksena on selvittää rakennuksen palokatkojen nykytila, palopeltien ja -ovien toimivuus sekä osastoivien rakenteiden kunto. Palokatkokartoituksen avulla asiakas saa selkeän käsityksen vaadittavista korjaustoimenpiteistä ja korjausten laajuudesta sekä kustannuksista. Kartoituksesta laaditaan kirjallinen raportti, johon sisältyy myös valokuvat havaituista puutteista sekä puutteiden merkitseminen kiinteistön pohjakuviin. Palokatkojen säännöllinen tarkastus ja kunnossapito on rakennuksen paloturvallisuuden kannalta ehdottoman tärkeässä roolissa. Elinkaarensa aikana rakennus käy läpi monia muutoksia, joilla on usein vaikutuksia myös palokatkojen toimivuuteen.

Jätä yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä